Rwanda, Tuganire Video Series – EP001 – in Kinyarwanda, English and French.

Published November 7, 2019

Rwanda, Tuganire, EP001: Kwibwirana (Kinyarwanda)

Kanda urebe videwo mu Kinyarwanda

Rwanda, Let’s Chat, EP001: Introduction (English)

Click to watch the video in English.

Rwanda, Parlons-en, EP001: Premier Contact (Français)

Cliquer pour regarder la vidéo en Français